ورزشی

طایاب :: طایاب - عجیب ترین ضیافت پنالتی تاریخ فوتبال +تصویر • طایاب

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

 

در دیدار سرنوشت ساز این گروه که با حذف افغانستان با سه تیم برگزار انجام گرفت، دو تیم عراق و قطر در وقت های قانونی به تساوی ۱-۱ رسیدند و برای مشخص انجام گرفتن تیم سرگروه، کار به ضربات پنالتی کشیده انجام گرفت.


قطری ها در ۴ پنالتی نخست تنها یک ضربه را از دست دادند و در مقابل عراقی ها در ۴ پنالتی نخست، دو پنالتی را خراب انجامند؛ به این ترتیب، پنالتی پنجم عراق زیاد حساس انجام گرفت.


شهاب ممدو، دروازه بان قطر، موفق انجام گرفت ضربه پنجم عراقی که توسط منتظر محمد زده انجام گرفت را هم مهار انجام؛ اما داور نه تنها به دلیل حرکت زودهنگام دروازه بان قطر، دستور به تکرار ضربه داد، بلکه یک کارت زرد هم به او نشان داد تا به این ترتیب او دو اخطاره و اخراج شود.


همین باعث انجام گرفت تا ناصر عبدالسلمان، کاپیتان قطر، برای پنالتی پنجم درون دروازه بایستد و شهاب ممدو هم با چشمانی که آماده اشک ریختن بود، راهی تونل ورزشگاه انجام گرفت.

 


اما ثانیه هایی بعد، قطری ها جشن پیروزی را برپا انجامند زیرا این بار هم منتظر محمد موفق به گل انجامن ضربه پنالتی اش نانجام گرفت و ناصر عبد السلمان با یک جهش عالی و با ضربه پا، پنالتی پنجم عراق را مهار انجام تا تیمش به پیروزی برسد و به عنوان سرگروه، راهی رقابت های قهرمانی آسیا شود.

۱۱۰