ورزشی

متداوم معتقدم اســـــتقلال می تواند نیکو گیم کند/امیدوارم در نیم‌فصل دوم فارسی صحبت کنم • طایاب

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

به نقل طایاب،

وینفرد شفر بعد از پیروزی ۳ بر صفر مقابل سپاهان در نشست رویدادی اظهار داشت: می خواهم در مورد مصاحبه دیروز نخست چیزی بگویم مشکلات زیادی در ترجمه مصاحبه دیروز رخ داد و به همین دلیل مترجم تغییر انجام. متاسفم از چیزهایی که شنیدید! خوشحالم برای گیم تیمم بخصوص در نیمه نخست، متداوم معتقدم اســـــتقلال می تواند نیکو گیم کند و این قدرت را دارد. برخی گیمکنان ما اعتماد به نفس پیدا انجامند و علی قربانی هم امروز خیلی نیکو گیم  انجام.

* روز خیلی نیکو اســـــتقلال بود

وی افزود: گلی که علی قربانی زد خیلی حیاتی بود، پاس فرشید اسماعیلی هم خیلی نیکو بود، ما در تمرینات روی شوت و ضربات آزاد کار انجامه بودیم و امروز نتیجه‌اش را دیدیم، از گلخانومی امروز تیم و گیمکنان خوشحالم، امروز روز خیلی نیکوی برای ما بود. دروازه‌بان ما هم در نیمه دوم خیلی نیکو عمل انجام. امید و مجید خیلی نیکو گیم انجامند، سرور جباروف هم که همه دیدند خیلی نیکو بود.

* امیدوارم در نیم‌فصل دوم فارسی صحبت کنم

سرمربی اســـــتقلال در ادامه عنوان انجام: از عملانجام تیم راضی هستم، طبیعی اســـــت که رضایت من هنوز تکمیل نیست دلیل که ما جای پیشرفت داریم، با گیمکنان صحبت می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد. موضوعاتی اســـــت که ما می‌توانیم با رفع آنها بهتر شویم، از شما هم تشکر می‌کنم که با من نیکو رفتار انجامید، امیدوارم که در نیم‌فصل دوم بتوانم با شما فارسی صحبت کنم.

* برای مصدوم نانجام گرفتن، قائدی را تعویض انجامم

شفر در مورد اینکه قبلاً گفته بود قائدی را برای زمان‌های کوتاه اســـــتفاده می‌کنم ولی او امروز در ترکیب اصلی حضور داشت، عنوان انجام: قائدی یک گیمکن جوان اســـــت، باید به او اجازه پیشرفت بدهیم، برای یک اســـــتعداد جوان نیکو نیست به خاطر عملانجام ضعیف سریع عوض شود، قائدی امروز برای تیم خیلی کار انجام به همین خاطر برای اینکه مشکل فیزیکی و مصدومیت پیدا نکند او را تعویض انجامیم. قربانی هم مسئله فیزیکی داشت و مصدوم بود به همین خاطر یعقوب کریمی را آوردیم. حیدری را هم به جناح راســـــت آوردیم برای اینکه سپاهان از کناره‌ها نفوذ می‌انجام و سعی انجامیم آنجا را ببندیم.

* غیبت مهاجمان در لیست به خاطر مصدومیت بود

وی در مورد غیبت جابر انصاری و سجاد شهباززاده در لیست ۱۸ نفره گیمکنان اســـــتقلال تصریح انجام: آنها مصدوم بودند.

* غیبت شهباززاده دلیل تاکتیکی داشت

سرمربی اســـــتقلال در مورد اینکه دلیل شهباززاده امروز گیم نانجام، گفت: این مسئله فقط یک بحث تاکتیکی بود ربطی به مسائل دیگر نداشت، ما می‌خواســـــتیم در خط میانی یک گیمکن افزایش از حریف داشته باشیم.

شفر در مورد اینکه اســـــتقلال با حضور ابراهیمی، شجاعیان و جباروف مثلث هجومی داشت، گفت: بله آنها خیلی نیکو توانستند گیم کنند، سپاهان یک مربع در میانه زمین داشت که ما با حضور این ۳ گیمکن یک مثلث در آنجا تشکیل دادیم، گیم آنها را نیکو آنالیز انجامه بودیم و امروز هم تیم ما خیلی نیکو کار انجام. امید ابراهیمی هم خیلی نیکو گیم انجام و گیمکن تیم ملی اســـــت که از او هم راضی هستم.