ورزشی

واکنش زمانی به مدیرعامل انجام گرفتن در اســـــتقلال • طایاب

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

واکنش زمانی به مدیرعامل انجام گرفتن در اســـــتقلال

دسته بندی : مطلب اصلی تاریخ : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

به نقل طایاب،

 زمانی از آخرین وضعیت آبی‌پوشان حرف زد.

*مربی جدید آوردید؟

شفر خواســـــته بود یکی، دو مربی دیگر را هم کنار دستش داشته باانجام گرفت که این حیاتی را با مدیرعامل باشگاه در میان گذاشت.

* هیئت‌مدیره در این‌باره موافقت داشت؟

مدیرعامل باشگاه درباره مسائل مربوط به کادر فنی اختیار تام دارد و همه ما موافق پلن‌های این‌چنینی هستیم. اگر لازم باانجام گرفت یا مورد خاصی به وجود بیاید، حتماً خود افتخاری ما را هم در جریان امر قرار می‌دهد.

* درباره ادامه فعالیت افتخاری در باشگاه حرف و حدیث‌هایی مطرح اســـــت. اینکه گفته می‌شود باخانومشسته اســـــت و نمی‌تواند به فعالیت در اســـــتقلال ادامه دهد؟

این‌طور نیست. او سابقه ایثارگری دارد و این موضوع می‌تواند بحث باخانومشستگی او را پوشش بدهد. از این رو بعید اســـــت مشکلی برای افتخاری به وجود بیاید.

* دیدار یا جلسه‌ای در این‌باره با او نداشتید؟

فعلاً که نه! اما قرار اســـــت در جلسه بعدی هیئت‌مدیره در این‌باره حرف بخانومیم.

* اگر افتخاری از مدیرعاملی برکنار شود، شما گزینه مدیرعاملی اســـــتقلال خواهید انجام گرفت؟

خیر! هرگز نمی‌توانم. در مجلس این‌قدر مشغله دارم که فرصت این کار برایم مهیا نیست. باشگاه اســـــتقلال فردی را می‌خواهد که پایان وقت در اختیار باشگاه باانجام گرفت.

* به موضوع تیم برگردیم. اســـــتقلال دلیل هنوز در ۱۱ هفته فقط یک بار به جمع تک‌رقمی‌های جدول آمده اســـــت؟

حیاتی نیست. هواداران تیم می‌دانند اســـــتقلال هفته به هفته با آمدن تیم مربیان جدید بهتر می‌شود. ما هم به این حیاتی امیدواریم.

* در چه حد؟

از امروز منتظر هفته هجدهم باشید. اســـــتقلال در هفته هجدهم یکی از سه تیم نخست جدول لیگ برتر اســـــت.