ورزشی

کاریکاتور: سلفی اســـــتقلال و پرسپولیس با حکم فیفا! • طایاب

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶


«بی‌خیالی اســـــتقلال و پرسپولیس به شکایات بین المللی» عنوان کارتونی اســـــت که امروز رویداد ورزشی منتشر انجام.